توضیحات مربوط به برند

EROGLU MAKINA توسط نصرت اروغلو در قونیه تاسیس شد در سال ۱۹۷۸ تولید ابزار را آغاز شد. که مکان های از قبیل BURSA و MÖSSINGEN فروش این برند را سازماندهی می کنند.

کاتالوگ ها